Manuel María, tradutor de “Os vellos non deben de namorarse”

Ben é sabido o interese que Manuel María demostrou polo teatro. Autor dunha estimable obra dramática- cuxo fondo na BUSC está na pestana correspondente deste blog- foi tamén un divulgador do mesmo alén das fronteiras galegas. Non é raro, polo tanto, que no número monográfico que a revista Primer Acto (1970) adica ao  teatro da nosa terra- cun énfase particular a figura e a obra de Castelao-fora o encargado de facer unha panorámica do teatro galego Noticia del teatro gallegoConvén chamar a atención sobre a importancia deste número e a importante nómina de colaboradores, coñecedores moitos deles de primeira man do que se estaba a facer nese momento. Asi, a colaboración de Manuel María hai que engadir as de Bautista Alvarez, Manuel Lourenzo, Alonso Montero e o mesmo Fernando Iglesias, “Tacholas”.  O devandito artigo de Manuel María, que abre o número do que nos ocupamos, convírtese nunha aportación moi interesante para coñecer, de primeira man e de xeito somero, cales foron os fitos do noso teatro desde unha perspectiva histórica. Conclúe, tamén, con reflexións sobre o que, no ano 1970, podería considerarse o futuro do teatro en Galicia:

Tenemos fe en el futuro. En Galicia hay un gran deseo, en la juventud, de la que es el futuro, de hacer teatro, y buen teatro, en gallego. Vigo y La Coruña empiezan a ser ciudades de consideración. Los universitarios y los jóvenes en general están vivamente interesados por los problemas y culturas de Galicia. Hay en la conciencia de las gentes un interés grande en que el teatro gallego sea una realidad floreciente.

Pero o aspecto central do número do que queremos falar é a tradución realizada de Os vellos non deben de namorarse.  A tradución ven acompañada dun artigo de José Monleón, director da revista e recoñecido especialista en teatro , no que se fala da singularidade desta obra e da necesidade de que chegue a tódolos públicos., polo que a tradución cobra especial importancia.

losviejos

Imaxe do número 120 da revista Primer Acto no que se publicou a tradución realizada por Manuel María de “Os vellos non deben de namorarse” de Castelao. Prema na imaxe para acceder ao rexistro no catálogo da BUSC.