PARTES DE LIBROS

 

Manuel María, 1929-2004
A Virxe de Escairón / Manuel María
Artigo de: Circular polo Saviñao II : 45 aniversario do Círculo Cultural Recreativo Saviñao / [dirección e coordinación, Enrique Sampil Sánchez] . — Escairón (Lugo) : Círculo Cultural Recreativo Saviñao, 2003. — P. 353-354

Manuel María, 1929-2004
A Xosé María Díaz Castro / Manuel María
Artigo de: Xosé Mª Díaz Castro, “Nimbos de luz na Insua dos Poetas” : 9 de xullo de 2011 . — [Santiago de Compostela] : Insua dos Poetas, 2011 imp. — P. 1 folla

Manuel María, 1929-2004
A Xosé María Díaz Castro / Manuel María
Artigo de: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro . — Guitiriz : Asociación Cultural Xermolos, 1987. — P. 175

Manuel María, 1929-2004
A Xosé-Antón Avilés de Taramancos / por Manuel María
Artigo de: Avilés de Taramancos, homenaxe / [edición, Tucho Calvo] . — [A Coruña] : La Voz de Galicia, 2003. — P. 62

Manuel María, 1929-2004
A abidueira / Manuel María
Artigo de: Flora e fauna na poesía galega : escolma e glosario / Dores Valcárcel Guitián, María Valcárcel Ares ; colaborador, Maximino Cacheiro Varela ; [limiar, Francisco Fernández del Riego] . — Noia, A Coruña : Toxosoutos, 2013. — P. 16. — Do libro de poemas “Terra chá”

Manuel María, 1929-2004
Acuso á clase media / Manuel María
Artigo de: Galicia hoy : (Paris-Buenos Aires, 1966) / prólogo de Xesús Alonso Montero . — [Ed. facs.] ed. — Sada (A Coruña) : Edicios do Castro, 2008. — P. 113-114

Manuel María, 1929-2004
[Aínda se olla navegar un que outro …] / Manuel María
Artigo de: Tamén navegar : escolma de poesía galega sobre carpintería de ribeira e embarcacións tradicionais / edición de Francisco X. Fernández Naval . — Noia, [A Coruña] : Toxosoutos, 2011. — P. 131

Manuel María, 1929-2004
Antón Moreda
Artigo de: Irmán Antón, historia dun galeguista : [escolma de textos de Antón Moreda / apresentación, Fernán Xosé Mourenza Fernández] . — Lugo : Brigadas en Defensa do Património Chairego, 2000. — P. 11-12

Manuel María, 1929-2004
Anxel Fole : vida y obra / por Manuel María
Artigo de: Pantón : a rota do románico na Ribeira Sacra / [coordinadora, Flora Enríquez Rodríguez] . — [Pantón? : Asociación Ribeira Sacra Lucense], 2002. — P. 236-267

Manuel María, 1929-2004
Ao regato do cepelo / Manuel Maria
Artigo de: Festival da Poesía (10º. 1990. Salvaterra de Miño). Escolma poética : X Festival da Poesía, Salvaterra de Miño, setembro 1990 . — [Pontevedra] : Sociedade Cultural e Deportiva Condado, 1990?. — P. 19

Manuel María, 1929-2004
Os Asasinados galegos polo terror fascista
Artigo de: Homenaxe da poesía e da plástica galega aos que loitaron pola liberdade, 1993; 773:  Poemas pola memoria (1936-2006) : ano da memoria 2006 / edición e introdución de Manuel Fernández Rodríguez . — [Santiago de Compostela] : Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural, 2006. — P. 40. — Nota o final do poema: Desde 1936

Manuel María, 1929-2004
Ás aves do ninfanio de Santa Baia de Bóveda = A las aves del ninfanio de Santa Eulalia de Bóveda / Manuel María
Artigo de: Poetas en Lugo / recolleita e traduccións de Darío Xohán Cabana = compilación y traducciones de Darío Xohán Cabana . — [Lugo] : Concello de Lugo, Concellería de Cultura e Turismo, 2007. — P. 176-177

Manuel María, 1929-2004
Auto de Don Gaiferos ou O tránsito iluminado / Manuel María ; [fotos de] Antonio Iglesias Arias
Artigo de: Voces en Compostela / [dirección, Xosé A. Perozo] . — Santiago de Compostela : Consorcio da Cidade, 1993. — P. 98-103

Manuel María, 1929-2004
Bando = Bando / [Manuel María Fernández Teixeiro]
Artigo de: Poetas gallegos de postguerra / [edición de] Basilio Losada . — Barcelona : Llibres de Sinera, 1971. — P. [86]-87. — Poema en galego e tradución ó español. —  A pé de páxina: (de Documentos personaes)

Manuel María, 1929-2004
Breve lembranza de Don Manuel Chamoso Lamas / Manuel María
Artigo de: Lugo no obxetivo de Manuel Chamoso Lamas / [textos, Felipe-Senén López Gómez…(et al)] . — Lugo : Museo Provincial : Diputación Provincial ; A Coruña : Real Academia Gallega de Bellas Artes de Nª Sra. del Rosario, 1995. — P. 63-64

Manuel María, 1929-2004
Brevísima farsa do antroido de Outeiro de Rei da Terra Cha / por Manuel María
Artigo de: Mais de media ducia de escritores chairegos e o antroido / [memoria, presentación, prólogo, Xosé Manuel Carballo] . — [Lugo? : s.n.], 1993 (Gráficas Lucenses). — P. 66-72

Manuel María, 1929-2004
Brevísima noticia da simboloxía relixiosa das nosas eirexas
Artigo de: Pantón : glosa a la capital del románico / [limiar] José Manuel Ledo ; [artigos de] Luis Rodríguez Míguez… [et al.] . — Santiago [de Compostela : Editorial Compostela, 1996. — P. 37-43

Manuel María, 1929-2004
Canción de amor a muller galega: poema premiado co primeiro accesit do Premio Rosalía / por Manuel María
Artigo de: Xogos froraes do idioma galego en Buenos Aires : agosto de 1968 . — Buenos Aires : Nos, 1969. — P. 107-110

Manuel María, 1929-2004
Canción para cantar tódolos días = Kanaouenn da ganañ bemdez / Manuel María ; tradución, Yann Jaouen.; Kanaouenn da ganañ bemdez
Artigo de: Urbi et orbi : dende o galego para o mundo / [editores], Salvador Castro Otero, Henrique Harguindey Banet, Xosé Martínez García, Ramón Rocamonde Gómez . — [Pontevedra?] : Idea Gráfica Profesional, 2011. — P. 36-37

Manuel María, 1929-2004
Canción para cantar todos os días / Manuel María ; [música], Elanor
Artigo de: Once máis 15 : poemas musicados / [Alfonso Pexegueiro … (et al.) ; edición a cargo de Francisco Villegas Belmonte] . — Vilaboa (Pontevedra) : Edicións do Cumio, 2009. — P. 50-53

Manuel María, 1929-2004
Canciós do lusco ó fusco / Manuel María
Artigo de: Val de Lemos : (colección de poesía) / Lois Diéguez… [et al.] . — A Coruña : Espiral Maior, 1993. — P. 109-129

Manuel María, 1929-2004
Cando seiturarás / Manuel María Fernández
Artigo de: Os ríos pasan cheos de Deus : poesía relixiosa en galego, 2007 / [recopilada por] Victorino Pérez Prieto . — Noia (A Coruña) : Toxosoutos, 2007. — P. 183

Manuel María, 1929-2004
Cantiga a noso señor Santiago no ano xacobeo de 1999
Artigo de: Faíscas xacobeas / Pedr’Amigo de Sevilla… [et al.] ; Xosé Freixanes, ilustración da portada . — Xenebra : Editions Impossibles, 1999. — P. 21

Manuel María, 1929-2004
Cantiga de muiñeira
Artigo de: Os papeis de ouro de Xosé María Alvarez Blázquez / [edición, X. Enrique Acuña] . — [Vigo] : A Nosa Terra, 2007?. — P. 53. — Poema autógrafo datado en 1954

Manuel María, 1929-2004
Cantiga do San Froilán / Manuel María
Artigo de: A festa máis fermosa do outono galaico : (os escritores falan do San Froilán) / [escolma seleccionada por] J. Luís Calvo, Yago Rodríguez Yáñez . — [Lugo] : Concello de Lugo, Concellería de Cultura e Turismo, 2009 imp. — P. 108

Manuel María, 1929-2004
Canto a vella estirpe celta: poema premiado co primeiro accesit do Premio Eduardo Pondal / por Manuel María
Artigo de: Xogos froraes do idioma galego en Buenos Aires : agosto de 1968 . — Buenos Aires : Nos, 1969. — P. 111-113

Manuel María, 1929-2004
Os capós / Manuel María
Artigo de: Flora e fauna na poesía galega : escolma e glosario / Dores Valcárcel Guitián, María Valcárcel Ares [recopilación] ; colaborador, Maximino Cacheiro Varela, colaborador ; [limiar, Francisco Fernández del Riego] . — Noia, A Coruña : Toxosoutos, 2013. — P. 102. — Do libro “Terra Chá”

Manuel María, 1929-2004
Cara a ti = Hacia ti
Artigo de: Antología de poesía gallega 1 = Antoloxía de poesía galega 1 / [conducida por María Xesús Nogueira y Ramón Nicolás] . — [Santiago de Compostela] : Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural, 2008. — P. 80-81

Manuel María, 1929-2004
Carles Riba, en el recuerdo / Manuel María
Artigo de: Carles Riba e Galicia : homenaxe no I centenario do seu nacemento / [edición, prólogo e notas de] Xesús Alonso Montero . — Vigo : Galaxia, 1993. — P. [117]-120

Manuel María, 1929-2004
Carpazas / Manuel María
Artigo de: Flora e fauna na poesía galega : escolma e glosario / Dores Valcárcel Guitián, María Valcárcel Ares [recopilación]; colaborador, Maximino Cacheiro Varela, colaborador ; [limiar, Francisco Fernández del Riego] . — Noia, A Coruña : Toxosoutos, 2013. — P. 35. — Do libro “Terra chá”

Manuel María, 1929-2004
Carta a Federico García Lorca
Artigo de: Os poetas de Galicia cantan a García Lorca : coroa literaria para Federico contra a súa morte / edición, estudio e notas de Xesús Alonso Montero . — Santiago [de Compostela] : Concello de Santiago, 1998. — P. 35-36

Manuel María, 1929-2004
Carta a Luís Pimentel = Carta a Luís Pimentel / Manuel María
Artigo de: Poetas en Lugo / recolleita e traduccións de Darío Xohán Cabana = compilación y traducciones de Darío Xohán Cabana . — [Lugo] : Concello de Lugo, Concellería de Cultura e Turismo, 2007. — P. 172-175

Manuel María, 1929-2004
Carta ao direitor dun banco = Carta al director de un banco / [Manuel María Fernández Teixeiro]
Artigo de: Poetas gallegos de postguerra / [edición de] Basilio Losada . — Barcelona : Llibres de Sinera, 1971. — P. [88]-89. — Poema en galego e tradución ó español. —  A pé de páxina: (de Documentos personaes)

Manuel María, 1929-2004
Carta de Manuel María, 1993
Artigo de: Carles Riba e Galicia : homenaxe no I centenario do seu nacemento / [edición, prólogo e notas de] Xesús Alonso Montero . — Vigo : Galaxia, 1993. — P. 127

Manuel María, 1929-2004
Carta de Manuel María, 1993
Artigo de: Carles Riba e Galicia : homenaxe no I centenario do seu nacemento / [edición, prólogo e notas de] Xesús Alonso Montero . — Vigo : Galaxia, 1993. — P. 127

Manuel María, 1929-2004
Cás / Manuel María
Artigo de: Flora e fauna na poesía galega : escolma e glosario / Dores Valcárcel Guitián, María Valcárcel Ares [recopilación] ; colaborador, Maximino Cacheiro Varela, colaborador ; [limiar, Francisco Fernández del Riego] . — Noia, A Coruña : Toxosoutos, 2013. — P. 102. — Do libro “Terra Chá”

Manuel María, 1929-2004
O cedro da horta da casa de Hortas: [fragmento] / Manuel María
Artigo de: Flora e fauna na poesía galega : escolma e glosario / Dores Valcárcel Guitián, María Valcárcel Ares [recopilación]; colaborador, Maximino Cacheiro Varela, colaborador ; [limiar, Francisco Fernández del Riego] . — Noia, A Coruña : Toxosoutos, 2013. — P. 37-38. — Do libro “Terra Chá”

Manuel María, 1929-2004
Chamei, de xeito pesado e insistente__ / Manuel María
Artigo de: O Galego é o noso único idioma, loitemos contra a súa represión : 17 de maio, Día das Letras Galegas . — [S.l.] : Federación de Asociacións Culturais Galegas, 1982. — P. [10]. — O pé do texto: Do libro inédito “Versos do lume e o vagalume”

Manuel María, 1929-2004
[Cheguei até Fisterra_] / Manuel María
Artigo de: Mares de Finisterrae / fotografías, Jorge Candán (fotos submarinas) e Xurxo Lobato ; textos, Ramón Núñez … [et al.] . — [Santiago de Compostela] : Fundación CaixaGalicia ; Barcelona [etc.] : Lunwerg, 2007. — P. 243

Manuel María, 1929-2004
O Colexio da Nosa Señora da Antiga de Monforte de Lemos / Manuel María
Artigo de: La Galicia de los monasterios / [textos] Eduardo Chamorro ; [fotografía] Xurxo Lobato ; [introducción] José Carlos Valle Pérez ; [colaboran] Ramón Villares Paz [et al.] . — A Coruña : La Voz de Galicia, 2003. — P. [72]

Manuel María, 1929-2004
Como naceu o “Terra Chá”
Artigo de: Manuel María da Terra Chá / Anxel Fole… [et al.] ; coordinación, Xulio Xiz . — [Lugo] : Citania, 1995. — P. 35-38

Manuel María, 1929-2004
Contos / de Manuel María
Artigo de: Colección “Grial” . — Vigo : Galaxia, 1991. — P. 57-66 (Vol. 3)

Manuel María, 1929-2004
O corvo / Manuel María
Artigo de: Flora e fauna na poesía galega : escolma e glosario / Dores Valcárcel Guitián, María Valcárcel Ares [recopilación] ; colaborador, Maximino Cacheiro Varela, colaborador ; [limiar, Francisco Fernández del Riego] . — Noia, A Coruña : Toxosoutos, 2013. — P. 107. — Do libro “Terra chá”

Manuel María, 1929-2004
A cotovía / Manuel María
Artigo de: Flora e fauna na poesía galega : escolma e glosario / Dores Valcárcel Guitián, María Valcárcel Ares [recopilación] ; colaborador, Maximino Cacheiro Varela, colaborador ; [limiar, Francisco Fernández del Riego] . — Noia, A Coruña : Toxosoutos, 2013. — P. 108. — Do libro “Terra chá”

Manuel María, 1929-2004
Cruceiro: (de “As rúas do vento ceibe”, 1979) / Manuel María Fernández Teixeiro (Manuel María)
Artigo de: O cruceiro na literatura / texto, recompilación e notas de Juan J. Burgoa Fernández ; ilustracións de José M. Laredo Verdejo ; fotos do autor . — Ferrol : Sociedad de Cultura Valle-Inclán, 2008. — P. 167

Manuel María, 1929-2004
[O cuco, cuco, cuqueiro …] / Manuel María
Artigo de: Flora e fauna na poesía galega : escolma e glosario / Dores Valcárcel Guitián, María Valcárcel Ares [recopilación] ; colaborador, Maximino Cacheiro Varela, colaborador ; [limiar, Francisco Fernández del Riego] . — Noia, A Coruña : Toxosoutos, 2013. — P. 108-109. — Do libro “Terra chá”

Manuel María, 1929-2004
Cunqueiro, poeta / Manuel María
Artigo de: Congresso A. Cunqueiro (1991. Mondoñedo).– Congresso A. Cunqueiro : Actas : Mondonhedo, 19, 20 e 21 de abril de 1991 / Coordenadores da ediçom, Aracéli Herrero Figueroa… [et al.] ; [organizado pola] Associaçom Galega da Língua . — Lugo : Servicio Publicaciones Diputación Provincial, 1993. — P. 55-69

Manuel María, 1929-2004
Despedida da primavera = Despedida de la primavera / Manuel María ; traducción de Matilde Penalonga
Artigo de: Mil años de poesía española : antología comentada / Francisco Rico [selección] ; con la colaboración de José María Micó … [et al.] . — Barcelona : Backlist, 2009. — P. 1384-1385

Manuel María, 1929-2004
Despedida da primavera = Goodbye to spring / Manuel María
Artigo de: Breogán’s lighthouse : an anthology of Galician literature / edited by Antonio Raúl de Toro Santos . — London : Francis Boutle, 2010 cop. — P. 411-412. — Texto en galego e inglés

Manuel María, 1929-2004
Diario Compostelán, “La Noche” dende Lugo
Artigo de: Plumas e letras en “La Noche” (1946/1949) / director do proxecto, Luís Alonso Girgado ; colaboradores, Xabier Castro Rodríguez… [et al.] . — Santiago de Compostela : Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias “Ramón Piñeiro”, 1996. — P. 65-72

Manuel María, 1929-2004
Digo o meu mensaxe / Manuel María
Artigo de: Antología general de Adonais : (1969-1989) / prólogo [y selección] de Luis Jiménez Martos . — Madrid : Rialp, 1989. — P. 21-22

Manuel María, 1929-2004
Do Rexurdimemto á renovación dos anos oitenta
Artigo de: Xornadas das Letras Galegas en Lisboa (1ª. 1998. Lisboa).– Actas das I Xornadas das Letras Galegas en Lisboa / edición ó coidado de Xoán Carlos Domínguez Alberte, Begoña Eguizábal Gándara, Amelia Rodrigues Esteves ; coordinación Luís Alonso Girgado . — Santiago de Compostela : Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 1998. — P. 195-212

Manuel María, 1929-2004
Don Hamlet de Cunqueiro en Lugo / Manuel María
Artigo de: Cunqueiro e Don Hamlet en Lugo : (San Froilán, 1959) / Darío Xohán Cabana . — Lugo : Concello de Lugo, Concellería de Cultura e Turismo, 2007. — P. 105-107

Manuel María, 1929-2004
A dona do abanico / Manuel María
Artigo de: Blas Lourés : unha vida en chamas / [texto, Darío Xohan Cabana … (et al.) ; fotografía, Benigno … (et al.)] . — Lugo : Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo ; Museo Provincial de Lugo, 2008. — P. 40-41

Manuel María, 1929-2004
Dúas cantigas de escarño ou maldicer do trobeiro do século XIII Paio Xordo nativo de Outeiro de Rei da Terra Chá, a primeira delas case descoñecida
Artigo de: Botella ao mar : [catálogo de] unha exposición organizada pola Asociación Galega de Artistas Visuais na Casa das Artes de vigo (10 abril – 1 maio) e no Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela (7-18 maio) en 2003 / [preliminares, Manuel Quintana Martelo, Rafa Villar ; fotografía, Javier Iglesias] . — [Santiago de Compostela] : Asociación Galega de Artistas Visuais, 2003. — P. 213

Manuel María, 1929-2004
Entrevista a Manuel María / [por] Miguel Sande
Artigo de: Crítica e autores : artigos e entrevistas publicados en La Voz de Galicia . — [A Coruña] : La Voz de Galicia, 2002. — P. 130-132

Manuel María, 1929-2004
A fala / Manuel María
Artigo de: Xornadas da Lingua Galega (4ª. 1989. Ourense). Reflexións para unha innovación educativa / IV Xornadas da Lingua Galega . — [Santiago de Compostela] : Dirección Xeral de Política Lingüística, 1991?. — P. 75

Manuel María, 1929-2004
Falan unhos campesiños aos que lles espropiaron as terras = Hablan unos campesinos a quienes les expropiaron las tierras / [Manuel María Fernández Teixeiro]
Artigo de: Poetas gallegos de postguerra / [edición de] Basilio Losada . — Barcelona : Llibres de Sinera, 1971. — P. [92]-93. — Poema en galego e tradución ó español. —  A pé de páxina: (de Remol)

Manuel María, 1929-2004
Farsa de Bululú / Manuel María
Artigo de: 40 anos daquel Abrente /coordinación, Inmaculada López Silva, Roberto Pascual, Dolores Vilavedra ; [limiar, Xesús Alonso Montero] . — [Santiago de Compostela] : Xunta de Galicia, 2013. — P. [101]-181

Manuel María, 1929-2004
Felipe Senén
Artigo de: Galegos na escaleira / Xurxo Lobato . — [A Coruña] : Fundación Caixa Galicia, 1995. — P. 129

Manuel María, 1929-2004
García Barros, unha obra nunha literatura / Manuel María Fernández Teixeiro
Artigo de: Encontros para un estudo : Manuel García Barros, unha vida, unha obra, un pensamento / [coordinador, Carlos Loureiro Rodríguez] . — [A Estrada] : Concello da Estrada, 2013. — P. 65-72

Manuel María, 1929-2004
Homenaxe ó poeta Manuel Luís Acuña
Artigo de: Manuel Luís Acuña / edición literaria Ramón Nicolás Rodríguez ; edición plástica Antón Pulido . — Vigo : Edicións Xerais de Galicia, 2000 imp. — P. 92

Manuel María, 1929-2004
[A imaxe arrepíanos__] / Manuel María
Artigo de: Marea negra : catálogo da exposición fotográfica / [organizada polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia ; patrocinado pola Deputación da Coruña] . — Santiago de Compostela : Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, 2004. — P. 82

Manuel María, 1929-2004
Inverno / Manuel María
Artigo de: Flora e fauna na poesía galega : escolma e glosario / Dores Valcárcel Guitián, María Valcárcel Ares [recopilación]; colaborador, Maximino Cacheiro Varela, colaborador ; [limiar, Francisco Fernández del Riego] . — Noia, A Coruña : Toxosoutos, 2013. — P. 95. — Do libro “Terra Chá”

Manuel María, 1929-2004
Labrego / Manuel María
Artigo de: Xan labrego : antoloxía [Ed. facs.] . — Vigo ; Madrid : Galaxia ; Diario El País, 2008. — P. 47-48

Manuel María, 1929-2004
O labrego / Manuel María
Artigo de: El otro medio siglo : antología incompleta de poesía iberoamericana / Antonio Domínguez Rey … [et al.] . — Culleredo (A Coruña) : Espiral Maior, 2009. — P. 290-291

Manuel María, 1929-2004
Lembranza da lagoa de Cospeito / Manuel María
Artigo de: Flora e fauna na poesía galega : escolma e glosario / Dores Valcárcel Guitián, María Valcárcel Ares [recopilación]; colaborador, Maximino Cacheiro Varela, colaborador ; [limiar, Francisco Fernández del Riego] . — Noia, A Coruña : Toxosoutos, 2013. — P. 62. — Do libro “Terra Chá”

Manuel María, 1929-2004
Lembranza de Alexandre Bóveda
Artigo de: Poemas pola memoria (1936-2006) : ano da memoria 2006 / edición e introdución de Manuel Fernández Rodríguez . — [Santiago de Compostela] : Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural, 2006. — P. 105. — Nota o final do poema: Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda, 1972

Manuel María, 1929-2004
Lembranza de Alexandre Boveda / Manuel María
Artigo de: Alvarez Gallego, Gerardo.– Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda / Xerardo Alvarez Gallego . — Buenos Aires : Edicións “Nos”, 1972. — P. 262

Manuel María, 1929-2004
Lembranza de Eduardo Blanco-Amor
Artigo de: Homenaxe a Eduardo Blanco-Amor 1998 / edición ao coidado de Miguel Anxo Fernán-Vello, Carlos Pereira Martínez . — A Coruña : Espiral maior, 1998. — P. 31-35

Manuel María, 1929-2004
Lembranzas = Recuerdos / [Manuel María Fernández Teixeiro]
Artigo de: Poetas gallegos de postguerra / [edición de] Basilio Losada . — Barcelona : Llibres de Sinera, 1971. — P. [94]-95. — Poema en galego e tradución ó español. — A pé de páxina: (de Remol)

Manuel María, 1929-2004
Manuel María, 1996
Artigo de: Libro de pregóns das festas do San Froilán de Lugo, 1977-2012 / [compilación e edición, Darío Xohán Cabana, Xosé Manuel Santiso] . — [Lugo] : Concello de Lugo, Concellería de Cultura, Turismo, Xuventude e Promoción da Lingua, 2013 imp. — P. 78-81

Manuel María, 1929-2004
Manuel Maria: (1930)
Artigo de: O Suta de ani de poezie galiciana / selectie, traducere si prefata de Darie Novaceanu . — Bucaresti : Elion, 2004. — P. 86-95. — Son poemas traducidos ó romanés

Manuel María, 1929-2004
O Maxisterio de Castelao
Artigo de: Congreso Castelao co pensamento en Galiza (2000. Pontevedra).–Castelao co pensamento en Galiza : actas do Congreso : Pazo da Cultura de Pontevedra, 19, 20 e 21 de Outubro de 2000 / edición de Gonzalo Constenla Bergueiro e Paulo Porta Martínez . — Pontevedra : Concello de Pontevedra : Asociación Socio-Pedagóxica Galega, 2001 imp. — P. 263-269

Manuel María, 1929-2004
Meditación transcendente = Meditación transcendente / [Manuel María Fernández Teixeiro]
Artigo de: Poetas gallegos de postguerra / [edición de] Basilio Losada . — Barcelona : Llibres de Sinera, 1971. — P. [98]-99. — Poema en galego e tradución ó español. — A pé de páxina: (de Proba documental)

Manuel María, 1929-2004
Mensaxe a Ernesto Che Guevara
Artigo de: 16 poemas galegos para Ernesto Che Guevara contra a súa morte (1967-1973) / edición ó coidado de Xesús Alonso Montero e Xosé M. Salgado . — Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, 1998. — P. 65-66

Manuel María, 1929-2004
O merlo / Manuel María
Artigo de: Flora e fauna na poesía galega : escolma e glosario / Dores Valcárcel Guitián, María Valcárcel Ares [recopilación] ; colaborador, Maximino Cacheiro Varela, colaborador ; [limiar, Francisco Fernández del Riego] . — Noia, A Coruña : Toxosoutos, 2013. — P. 122. — Do libro “Terra Chá”

Manuel María, 1929-2004
O meu Borobó
Artigo de: Homenaxe a Borobó / coordinador, Xoán Guitián . — Sada : Ediciós do Castro, 2003 imp. — P. 252-253

Manuel María, 1929-2004
O meu San Froilán / Manuel María
Artigo de: A festa máis fermosa do outono galaico : (os escritores falan do San Froilán) / [escolma seleccionada por] J. Luís Calvo, Yago Rodríguez Yáñez . — [Lugo] : Concello de Lugo, Concellería de Cultura e Turismo, 2009 imp. — P. 109-110

Manuel María, 1929-2004
O Milagre de Santiago Apóstolo que non figura no códex calixtino
Artigo de: Contos no camiño / autores, Darío Xohán Cabana… [et al.] ; ilustracións, Xoán Manuel Balboa Vázquez . — Lugo : Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial, 1996. — P. 93-101

Manuel María, 1929-2004
O Minho
Artigo de: Mirando cara ó Miño : [acto poético en Lugo polo Río Miño : 10 xuño 93] / [organizado pola] Plataforma pola Defensa do Miño . — [Lugo? : s.n.], 1996 (El Progreso Artes Gráficas). — P. 20

Manuel María, 1929-2004
O Moimento ás tres Marías
Artigo de: As Marías : Maruxa e Coralia Fandiño, 1898-1980, 1914-1983 / [coordinación, César Lombera] . — [Santiago de Compostela] : Consorcio de Santiago, 2007. — P. 57-60 ; 104-106. — Texto en galego e español

Manuel María, 1929-2004
Os nabos / Manuel María
Artigo de: Flora e fauna na poesía galega : escolma e glosario / Dores Valcárcel Guitián, María Valcárcel Ares [recopilación]; colaborador, Maximino Cacheiro Varela, colaborador ; [limiar, Francisco Fernández del Riego] . — Noia, A Coruña : Toxosoutos, 2013. — P. 60-61. — Do libro “Terra chá”

Manuel María, 1929-2004
[Nós somos mar _] / Manuel María
Artigo de: Mares de Finisterrae / fotografías, Jorge Candán (fotos submarinas) e Xurxo Lobato ; textos, Ramón Núñez … [et al.] . — [Santiago de Compostela] : Fundación CaixaGalicia ; Barcelona [etc.] : Lunwerg, 2007. — P. 67

Manuel María, 1929-2004
Notas biográficas
Artigo de: Anxel Johán.– Sonetos de vida e morte / Anxel Johán . — Lugo : Servicio Publicaciones, Diputación Provincial, 1991. — P. 5-14

Manuel María, 1929-2004
Noticia de don Primitivo Rodríguez Sanjurjo / Manuel María
Artigo de: CL Aniversario do Instituto Provincial de Lugo . — Lugo : Servicio de Publicaciones Deputación Provincial : Instituto de Bacharelato “Lucus Augusti”, 1994. — P. 135-154

Manuel María, 1929-2004
Ode á cidade de Lugo = Oda a la ciudad de Lugo / Manuel María
Artigo de: Poetas en Lugo / recolleita e traduccións de Darío Xohán Cabana = compilación y traducciones de Darío Xohán Cabana . — [Lugo] : Concello de Lugo, Concellería de Cultura e Turismo, 2007. — P. 178-179

Manuel María, 1929-2004
Ode ao viño / Manuel Maria
Artigo de: Festival da Poesía (10º. 1990. Salvaterra de Miño). Escolma poética : X Festival da Poesía, Salvaterra de Miño, setembro 1990 . — [Pontevedra] : Sociedade Cultural e Deportiva Condado, 1990. — P. 19

Manuel María, 1929-2004
Ofrecemento: (Advento) / Manuel María Fernández
Artigo de: Os ríos pasan cheos de Deus : poesía relixiosa en galego, 2007 / [recopilada por] Victorino Pérez Prieto . — Noia (A Coruña) : Toxosoutos, 2007. — P. 181-183

Manuel María, 1929-2004
Ollos de neno / Manuel María
Artigo de: El otro medio siglo : antología incompleta de poesía iberoamericana / Antonio Domínguez Rey … [et al.] . — Culleredo (A Coruña) : Espiral Maior, 2009. — P. 289-290

Manuel María, 1929-2004
Ollos de nenos = Children’s eyes / Manuel María ; escolma Miguel Anxo Fernán Vello ; translation Jonathan Dunne
Artigo de: Anthology of Galician literature (1196-1981) = Antoloxía da literatura galega / edited by = edición de Jonathan Dunne . — [Santiago de Compostela] : Xunta de Galicia ; Vigo : Xerais : Galaxia, 2010. — P. 290-291

Manuel María, 1929-2004
Ollos de nenos = Ojos de niños / [Manuel María Fernández Teixeiro]
Artigo de: Poetas gallegos de postguerra / [edición de] Basilio Losada . — Barcelona : Llibres de Sinera, 1971. — P. [96]-97. — Poema en galego e tradución ó español. —  A pé de páxina: (de Remol)

Manuel María, 1929-2004
Otero Pedrayo, gran galego / por Manuel María
Artigo de: Ramón Otero Pedrayo : a súa vida e a súa obra : homaxe da Galicia Universal . — Caracas : [Centro Galego], 1958. — P. 38-40

Manuel María, 1929-2004
Outono / Manuel María ; [música], David Taboada
Artigo de: Once máis 15 : poemas musicados / [Alfonso Pexegueiro … (et al.) ; edición a cargo de Francisco Villegas Belmonte] . — Vilaboa (Pontevedra) : Edicións do Cumio, 2009. — P. 48-49

Manuel María, 1929-2004
Palabras a Laxeiro / Manuel María
Artigo de: Homenaxe a Laxeiro de escritores e artistas de Galicia / cun limiar-saúdo de Anxo Tarrío Varela . — Santiago de Compostela : Citania Galería de Arte, 1991. — P. 70

Manuel María, 1929-2004
Panxoliña do Advento: (Panxoliñas) / Manuel María Fernández
Artigo de: Os ríos pasan cheos de Deus : poesía relixiosa en galego, 2007 / [recopilada por] Victorino Pérez Prieto . — Noia (A Coruña) : Toxosoutos, 2007. — P. 183-184

Manuel María, 1929-2004
Panxoliña do poeta / Manuel María Fernández
Artigo de: Os ríos pasan cheos de Deus : poesía relixiosa en galego, 2007 / [recopilada por] Victorino Pérez Prieto . — Noia (A Coruña) : Toxosoutos, 2007. — P. 184-185

Manuel María, 1929-2004
Panxoliña mariñeira / Manuel María
Artigo de: Tamén navegar : escolma de poesía galega sobre carpintería de ribeira e embarcacións tradicionais / edición de Francisco X. Fernández Naval . — Noia, (A Coruña) : Toxosoutos, 2011. — P. 19

Manuel María, 1929-2004
Pequenas e intranscendentes Meditacios encol do futuro da Poesia Galega
Artigo de: O Porvir da Lingua Galega . — Lugo : Circulo de las Artes, Instituto de Estudios, 1968. — P. 49-54

Manuel María, 1929-2004
Percurei e chamei ao Señor cando me ollei magoado / Manuel María Fernández
Artigo de: Os ríos pasan cheos de Deus : poesía relixiosa en galego, 2007 / [recopilada por] Victorino Pérez Prieto . — Noia (A Coruña) : Toxosoutos, 2007. — P. 180-181

Manuel María, 1929-2004
Os petos de ánimas / Manuel María
Artigo de: Os petos de ánimas en Ourense : [catálogo da exposición fotográfica] / [presentación, Manuel Menor Currás ; limiar, Xaquín Lorenzo Fernández ; fotografías de José Félix Romero de Ibarra] . — Sada : Ediciós do Castro, 1985 imp. — P. 27-28

Manuel María, 1929-2004
Poema homenaxe a Xosé Ramón Reboiras Noia
Artigo de: Poemas pola memoria (1936-2006) : ano da memoria 2006 / edición e introdución de Manuel Fernández Rodríguez . — [Santiago de Compostela] : Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural, 2006. — P. 170-171. — Nota o final do poema: Poemas pra construir unha patria, 1977

Manuel María, 1929-2004
Poema-homenaxe a Xosé Ramón Reboiras Noia / Manuel María
Artigo de: Moncho Reboiras : o nacionalismo galego nos anos 70 / [Francisco Carballo … (et al.)] . — Santiago de Compostela : Fundación Bautista Álvarez de Estudos Nacionalistas, 2009. — P. 231-234

Manuel María, 1929-2004
Poema-homenaxe a Xosé Ramón Reboiras Noia / Manuel María
Artigo de: Galiza, a patria común : caderno conmemorativo en homenaxe a Moncho Reboiras / [texto biográfico, Uxío-Breogán Diéguez] . — Santiago de Compostela : Unión do Povo Galego, 2005. — P. [41]-44

Manuel María, 1929-2004
Poemas de Manuel María : Galician Programme No. 78
Artigo de: Galicia desde Londres : Galicia, Gran Bretaña e Irlanda nos programas galegos da BBC, 1947-1956 / edición e introducción de Antonio Raúl de Toro Santos ; presentación de F. Fernández del Riego ; e debuxos de Conde Corbal . — A Coruña : Tambre ; [Santiago de Compostela] : Dirección Xeral de Política Lingüística, 1994. — P. 504-511

Manuel María, 1929-2004
Poemas de Xosé María Díaz Castro non recollidos en libro / Manuel María
Artigo de: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro . — Guitiriz : Asociación Cultural Xermolos, 1987. — P. 70-71

Manuel María, 1929-2004
Poemiña dos cruceiros da terra cha: (de “Terra cha”, 1967) / Manuel María Fernández Teixeiro
Artigo de: O cruceiro na literatura / texto, recompilación e notas de Juan J. Burgoa Fernández ; ilustracións de José M. Laredo Verdejo ; fotos do autor . — Ferrol : Sociedad de Cultura Valle-Inclán, 2008. — P. 165

Manuel María, 1929-2004
Poetas entre a tradición e a modernidade : Luís Amado Carballo e a súa escola poética / Manuel María
Artigo de: Historia da literatura galega / [dirección, Alberte Ansede Estraviz, Cesáreo Sánchez Iglesias ; colaboradores, Xosé Mª Alvarez Cáccamo…(et al.)] . — [Vigo?] : Asociación Socio-Pedagóxica Galega, 1996. — P. 866-896 (Vol.3)

Manuel María, 1929-2004
Porque é eterna a súa misericordia: (Libro de pregos) / Manuel María Fernández
Artigo de: Os ríos pasan cheos de Deus : poesía relixiosa en galego, 2007 / [recopilada por] Victorino Pérez Prieto . — Noia (A Coruña) : Toxosoutos, 2007. — P. 180

Manuel María, 1929-2004
Povos / Manuel María
Artigo de: Flora e fauna na poesía galega : escolma e glosario / Dores Valcárcel Guitián, María Valcárcel Ares [recopilación]; colaborador, Maximino Cacheiro Varela, colaborador ; [limiar, Francisco Fernández del Riego] . — Noia, A Coruña : Toxosoutos, 2013. — P. 35. — Do libro “Terra chá”

Manuel María, 1929-2004
Pranto por Xosé-Luís García Mato / Manuel María
Artigo de: Flora e fauna na poesía galega : escolma e glosario / Dores Valcárcel Guitián, María Valcárcel Ares [recopilación]; colaborador, Maximino Cacheiro Varela, colaborador ; [limiar, Francisco Fernández del Riego] . — Noia, A Coruña : Toxosoutos, 2013. — P. 94. — Do libro “Terra Chá”

Manuel María, 1929-2004
Pregón de Manuel María : VI Feira e Festa da Música e da Arte, 1985
Artigo de: Doce anos na búsqueda da nosa identidade / [coordinadores da obra Alfonso Blanco Torrado, Manuel López Rodríguez] . — [Guitiriz] : Asociación Cultural Xermolos, 1991. — P. 245-249

Manuel María, 1929-2004
Pregón para abrir as festas do San Froilán de Lugo do ano 1996 / Manuel María
Artigo de: A festa máis fermosa do outono galaico : (os escritores falan do San Froilán) / [escolma seleccionada por] J. Luís Calvo, Yago Rodríguez Yáñez . — [Lugo] : Concello de Lugo, Concellería de Cultura e Turismo, 2009 imp. — P. 111-114

Manuel María, 1929-2004
Presencia
Artigo de: Ondas do mar de amigo / [edición de Tonina Gay Parga] . — Lugo : Citania, 1998. — P. 123-124

Manuel María, 1929-2004
Proba documental / Manuel María
Artigo de: Val de Lemos : (colección de poesía) / Lois Diéguez… [et al.] . — A Coruña : Espiral Maior, 1993. — P. 27-45

Manuel María, 1929-2004
Proverbio da morte gratuita / Manuel María
Artigo de: Aliad-Ultreia : poesía, pintura / [Promove, Aliad-Ultreia ; limiares, Isaac Díaz Pardo, Xosé Filgueira Valverde, Manuel Varela Veiga] . — Lugo : Servicio Publicaciones Diputación Provincial, 1993. — P. 89

Manuel María, 1929-2004
Recordatorio e laio por Xela Arias
Artigo de: Xela Arias, quedas en nós / [edición Valentín Arias] . — Vigo : Edición Xerais de Galicia, 2004 imp. — P. 62

Manuel María, 1929-2004
A Recuperación da narrativa en galego : Anxel Fole / Manuel María
Artigo de: Historia da literatura galega / [dirección, Alberte Ansede Estraviz, Cesáreo Sánchez Iglesias ; colaboradores, Xosé Mª Alvarez Cáccamo…(et al.)] . — [Vigo?] : Asociación Socio-Pedagóxica Galega, 1996. — P. 1090-1120 (Vol.4)

Manuel María, 1929-2004
Romance de María Castaña ó xeito dos cegos / Manuel María
Artigo de: Círcular polo Saviñao I : 40 aniversario do Círculo Cultural Recreativo Saviñao / [dirección e coordinación, Enrique Sampil Sánchez] . — Escairón (Lugo) : Círculo Cultural Recreativo Saviñao, 1999. — P. 183-185

Manuel María, 1929-2004
Se o mar galego é sempre masculino_ _ _ / Manuel María
Artigo de: Muller e mar : antoloxía poética / Ana Abelenda Vázquez… [et al.] ; [ilustracións, Xulio Fernández Argüelles] . — A Coruña : Deputación Provincial da Coruña, 2001. — P. [53]

Manuel María, 1929-2004
Sementeira / Manuel María
Artigo de: Flora e fauna na poesía galega : escolma e glosario / Dores Valcárcel Guitián, María Valcárcel Ares [recopilación] ; colaborador, Maximino Cacheiro Varela, colaborador ; [limiar, Francisco Fernández del Riego] . — Noia, A Coruña : Toxosoutos, 2013. — P. 118. — Do libro “Terra Chá”

Manuel María, 1929-2004
Soneto ao pintor Xohán Guerreiro / Manuel María
Artigo de: Guerreiro Vázquez, Xoán Manuel, 1956-. Aluguer de soños : [exposición] / Guerreiro ; comisariado, Aurelia Balseiro García ; textos, Aurelia Balseiro García … [et al.] . — [Lugo] : Museo Provincial de Lugo, 2009. — P. 49

Manuel María, 1929-2004
O Soñador
Artigo de: Homes do país : os galegos pintados por si mesmos / edición de Ricardo Polín . — Vigo : Edicións Xerais de Galicia, 1999. — P. 35

Manuel María, 1929-2004
Telegrama de urxencia i en verso pra Maximino Castiñeiras García e pro seu libro “Os do meu tempo” / Manuel María
Artigo de: Os do meu tempo : antología / Maximino Castiñeiras García ; [debuxo de X. Maside] . — [Santiago de Compostela?] : [s.n.], 1971 (Santiago [de Compostela] : Tipografía El Eco Franciscano). — P. 93

Manuel María, 1929-2004
Terra / Manuel María
Artigo de: Antología de aniversario : (Librería Follas Novas, 1971-2001) / edición de Luis Alonso Girgado, Teresa Monteagudo Cabaleiro . — Santiago de Compostela : Librería Follas Novas, 2001. — P. 60

Manuel María, 1929-2004
Terra Chá / Manuel María
Artigo de: El otro medio siglo : antología incompleta de poesía iberoamericana / Antonio Domínguez Rey … [et al.] . — Culleredo (A Coruña) : Espiral Maior, 2009. — P. 289

Manuel María, 1929-2004
Toda a miña tribu está sementada: (de “Ritual pra unha tribu capital de concello”, 1986) / Manuel María Fernández Teixeiro (Manuel María)
Artigo de: O cruceiro na literatura / texto, recompilación e notas de Juan J. Burgoa Fernández ; ilustracións de José M. Laredo Verdejo ; fotos do autor . — Ferrol : Sociedad de Cultura Valle-Inclán, 2008. — P. 166

Manuel María, 1929-2004
O toxo / Manuel María
Artigo de: Flora e fauna na poesía galega : escolma e glosario / Dores Valcárcel Guitián, María Valcárcel Ares [recopilación]; colaborador, Maximino Cacheiro Varela, colaborador ; [limiar, Francisco Fernández del Riego] . — Noia, A Coruña : Toxosoutos, 2013. — P. 81. — Do libro “Terra chá”

Manuel María, 1929-2004
Traballos de todo o ano / Manuel María
Artigo de: A festa máis fermosa do outono galaico : (os escritores falan do San Froilán) / [escolma seleccionada por] J. Luís Calvo, Yago Rodríguez Yáñez . — [Lugo] : Concello de Lugo, Concellería de Cultura e Turismo, 2009 imp. — P. 107

Manuel María, 1929-2004
[O vento que pasa … ] / Manuel María
Artigo de: Fernández, Gloria, 1913-1996. Gloria Fernández : 1945-1996 : [exposición, Museo Provincial de Lugo do 8 de abril ao 4 de maio de 2008 / comisario, Roberto González ; coordinación do catálogo, Xoán Ramiro Cuba Rodríguez ; textos, Javier Mazorra … (et al.)] . — Lugo : Deputación de Lugo, Servizo de Publicacións, 2008. — P. [16]

Manuel María, 1929-2004
Verbas a miña nai / Manuel María
Artigo de: Xornadas da Lingua Galega (4ª. 1989. Ourense). Reflexións para unha innovación educativa / IV Xornadas da Lingua Galega . — [Santiago de Compostela] : Dirección Xeral de Política Lingüística, 1991?. — P. 74

Manuel María, 1929-2004
Verbas a un irmao = Palabras a un hermano / [Manuel María Fernández Teixeiro]
Artigo de: Poetas gallegos de postguerra / [edición de] Basilio Losada . — Barcelona : Llibres de Sinera, 1971. — P. [90]-91. — Poema en galego e tradución ó español. —  A pé de páxina: (de Mar maior)

Manuel María, 1929-2004
Verbas pra Don Antonio Machado
Artigo de: 23 poetas galegos cantan a don Antonio Machado / edición e prólogo de Xesús Alonso Montero . — [Galicia] : Litoral das rías, 2004. — P. 43-44

Manuel María, 1929-2004
Verbas pro tempo do Nadal / Manuel María Fernández
Artigo de: Os ríos pasan cheos de Deus : poesía relixiosa en galego, 2007 / [recopilada por] Victorino Pérez Prieto . — Noia (A Coruña) : Toxosoutos, 2007. — P. 184

Manuel María, 1929-2004
Versos dunha terra amarga = Verses from a bitter land / Manuel María
Artigo de: Breogán’s lighthouse : an anthology of Galician literature / edited by Antonio Raúl de Toro Santos . — London : Francis Boutle, 2010 cop. — P. 410-441. — Texto en galego e inglés

Manuel María, 1929-2004
Versos para entrar ou saír por cada unha das dez portas da muralla romana de Lugo: (fragmentos) = Versos para entrar o salir por cada una de las diez puertas de la muralla romana de Lugo : (fragmentos) / Manuel María
Artigo de: Poetas en Lugo / recolleita e traduccións de Darío Xohán Cabana = compilación y traducciones de Darío Xohán Cabana . — [Lugo] : Concello de Lugo, Concellería de Cultura e Turismo, 2007. — P. 180-183

Manuel María, 1929-2004
Xan da Coba, de novo
Artigo de: Juan de la Coba y Gómez, 1829-1899 : antoloxía de textos sobre o inventor do trampitán / coordinador do volume, Marcos Valcárcel ; edición de textos,Henrique Torreiro . — Ourense : Concellería de Cultura do Concello de Ourense, 1999. — P. 119-120

Manuel María, 1929-2004
Xermolos / Manuel María
Artigo de: Doce anos na búsqueda da nosa identidade / [coordinadores da obra Alfonso Blanco Torrado, Manuel López Rodríguez] . — [Guitiriz] : Asociación Cultural Xermolos, 1991. — P. 226

Manuel María, 1929-2004
“O xornaleiro” en As ribeiras son escuras
Artigo de: A Memoria das guerras na literatura infantil e xuvenil en lingua galega : antoloxía / coordinadoras, María Jesús Agra Pardiñas, Blanca-Ana Roig Rechou . — Vigo : Edicións Xerais de Galicia, 2004. — P. 83-88