OBRA POÉTICA

 

Manuel María, 1929-2004
Obra poética completa / Manuel María. — A Coruña : Espiral Maior, 2001. — 2 v ; 25 cm. — (Opera Omnia (Espiral Maior)). — ISBN: 84-95625-24-5; 84-95625-25-3; 84-95625-29-6. — Contén: V.1: (1950-1979) : Muiñeiro de brétemas, Morrendo a cada intre, Advento, Terra Chá, Documentos persoais, Libro de pregos, Libro de cantigas, Mar maior, Versos florecidos en louvanza de Foz, Os soños na gaiola, Proba documental, Versos para un país de minifundios, Versos para cantar en feiras e romaxes, Remol, Canciós do lusco ao fusco, Odes nun tempo de paz e de alegría, Aldraxe contra a xistra, Informe para axudar a alcender unha cerilla, Laio e clamor pola Bretaña, Cantos rodados para alleados e colonizados, Poemas para construír unha patria, Poemas ao Outono, O libro das baladas, Catavento de neutrós domesticados, As rúas do vento ceibe– v.2: (1981-2000): Poemas da labarada estremecida, Versos do lume e do vagalume, Escolma de poetas de Outeiro de Rei, Cantigueiro do Orcellón, A luz resucitada, O camiño é unha nostalxia, Oráculos para cavaliños do demo, Ritual para unha tribu capital de concello, As lúcidas lúas do Outono, Sonetos ao Val de Quiroga, Saturno, Cancioneiro de Monforte de Lemos, Compendio de orballos e incertezas, Panxoliñas, A primavera de Venus, Poemas a Compostela, Cantigas e cantos de Pantón, Poemas para dicirlle a dúas lagoas, O Miño canle de luz e néboa, Sonetos á casa de Hortas, As brétemas do muiñeiro, Camiños de luz e sombra
B. Xeral GA 32163

Manuel María, 1929-2004
Advento / Manoel María ; [ilustración da cuberta, Luis Seoane]. — Buenos Aires : Ediciones Galicia del Centro Gallego de Buenos Aires, 1954. — 59 p. ; 23 cm
AR 3785

Manuel María, 1929-2004
Advento / Manuel María ; [ilustración da cuberta, Seoane]. — Outeiro de Rei : Fundación Manuel María de Estudos Galegos, 2014. — 72 p. ; 22 cm. — ISBN: 978-84-942893-2-3
B. Xeral Ga 7726

Manuel María, 1929-2004
Aldraxe contra á xistra / Manuel María . — 1ª ed. — Xenevra Suiza : Edicións Roi Xordo, 1973. — 37 f. ; 17 cm. — (Roi Xordo (Serie) ; 1)
B Xeral GA 37873

Manuel María, 1929-2004
Antología poética = Escolma poética : texto bilingüe / Manuel María ; estudio, selección y versión de Basilio Losada Castro . — 1ª ed. — Madrid : Rialp, 1969. — 147 p ; 18 cm. — (Adonais (Rialp) ; 265 ; 266). — Poemas en galego e tradución en castelán. — DL M. 21594-1969
B. Xeral Ga 27855

Manuel María, 1929-2004
Antoloxía poética / Manuel María ; edición de, Camilo Gómez Torres. — Vigo : Asociación Socio-Pedagóxica Galega, 1997. — 294 p. ; 22 cm. — (A Nosa literatura (AS-PG) ; 39). — ISBN: 84-89679-44-4; 84-921126-4-6
B. Xeral Ga 22183

Manuel María, 1929-2004
Antoloxía poética / Manuel María ; selección e edición a cargo de Miguel A. Mato Fondo, Miguel Anxo Fernán-Vello . – 2ª ed. — A Coruña : Espiral Maior, 1995. — 147 p ; 21 cm. — (Poesía (Espiral Maior) ; 14). — ISBN: 84-88137-12-5
B. Xeral GA 16620

Manuel María, 1929-2004
Antoloxía poética / Manuel María ; selección e edición a cargo de Miguel A. Mato Fondo, Miguel Anxo Fernán-Vello. — A Coruña : Edicións Espiral Maior, 1993. — 149 p ; 21 cm. — (Poesía (Espiral Maior) ; 14). — ISBN: 84-88137-12-5. — Indice: p. 147-149
B. Xeral GA 11024

Manuel María, 1929-2004
Brétemas do muiñeiro / Manuel María. – [Galicia : Sabino Torres Ferrer?], 2000. — [50] p. ; 21 cm. — (Hipocampo amigo. Poesía ; 6)
B. Xeral Ga 30532

Manuel María, 1929-2004
O Camiño é unha nostalxa / Manuel María ; [limiar, Pilar Vázquez Cuesta]. — A Coruña : Arracada, 1985. — 85 p : il ; 21 cm. — ISBN: 84-398-4082-9. — Indice
B. Xeral GA 17180

Manuel María, 1929-2004
Canciós do lusco ó fusco / Manuel María. — Monforte de Lemos : Ediciós Mistral, 1970. — 20 h. ; 22 cm. — (Val de Lemos ; 6)
B. Xeral Foll 13-20

Manuel María, 1929-2004
Cantigueiro de Orcellón / E.A. Reque Varela ; presentación, Agrupación Cultural Avantar ; ilustraciós, Felipe Senén . — 1ª ed. — Carballiño : Ediciós Avantar, 1984. — 87 h : il ; 22 cm
B. Xeral GA 9233

Manuel María, 1929-2004
Cantos rodados pra alleados e colonizados / Manuel María. — Monforte de Lemos : Edicións Xistral, 1976. — 41 p. ; 17 cm. — (Alexandre Bóveda (Serie) ; 2). — ISBN: 84-85271-02-5. — Indice
B. Xeral Ga 2316

Manuel María, 1929-2004
Catavento de neutrós domesticados / Manuel María ; [estudo introdutorio Camilo Gómez Torres ; ilustracións Xohán Clodio] . — 2ª ed. — Santiago de Compostela : Alvarellos, 2006. — 115 p. : il. ; 21 cm. — ISBN: 84-89323-10-0
B. Xeral Ga 39720

Manuel María, 1929-2004
Catavento de neutrós domesticados / Manuel María ; ilustracións, Xohán Clodio. — Lugo : Alvarellos, 1979. — 69 f., [6] f. de lám. ; 19 cm. — (Alvarellos ; 22). — ISBN: 84-85311-28-0
B. Xeral Ga 849

Manuel María, 1929-2004
Cecais hai unha luz: 1979 / Manuel María ; [prólogo, Camilo Gómez Torres]. — Lugo : Fundación Manuel María de Estudos Galegos, 2010. — 53 p. : il. ; 22 cm. — (Obra Manuel María. Poesía ; 1). — ISBN: 978-84-613-6704-7
B. Xeral Ga 46261

Manuel María, 1929-2004
Compendio de orballos e incertezas / Manuel María ; [ilustracións Xurxo Fernández]. — Santiago de Compostela : Editorial Compostela, 1991. — 122 p. : il ; 20 cm. — (El Correo Gallego. Biblioteca 114 ; 8). — ISBN: 84-85553-08 [sic]
B. Xeral Ga 33050

Manuel María, 1929-2004
Documentos personaes . — 3ª . — Lugo : Celta, 1980. — 31 p., 1 h. ; 19 cm
B. Xeral Ga Foll 10-2

Manuel María, 1929-2004
Documentos personaes / Manuel María. — Lugo : Ediciones Celta, 1958. — [29 p.] ; 17 cm
B. Xeral Ga 36958

Manuel María, 1929-2004
Elexías á miña vida pequeniña / Manuel María ; [ilustración da cuberta, Ana Pillado]; Colaboran na edición Asociación Cultural Xermolos, Fundación Manuel María da Terra Chá. — Vilalba : Instituto de Estudios Chairegos, 2004. — 84 p. ; 21 cm. — (Biblioteca chairega (Instituto de Estudios Chairegos) ; 1). — Contén ademáis: Manuel María no seu labirinto por Antón Xosé Meilán García. Terra Chá, ir e vir por Alvaro Cunqueiro e a reproducción facsímile do manuscrito mecanografiado de Manuel María; Manuel María no seu labirinto; Terra Chá, ir e vir
B. Xeral Ga 35833

Manuel María, 1929-2004
Escolma de poetas de Outeiro de Rei / Manuel María ; [cuberta e debuxos, Xoán Carlos L. Blanco]. — Vigo : Edicións Xerais de Galicia, 1982. — 77 p. : il. ; 18 cm. — (Montes e fontes (Edicións Xerais de Galicia). Literatura ; 28). — ISBN: 84-7507-061-2. — Indice: o.75-77
B. Xeral Ga 2069

Manuel María, 1929-2004
A esencia máis nosa: poemas sobre a lingua galega / Manuel María ; [presentación, Xosé Ramón Freixeiro Mato]. — Outeiro de Rei : Fundación Manuel María de Estudos Galegos, 2015. — 100 p. ; 22 cm. — (Poemas sobre a lingua galega). — ISBN: 978-84-942893-9-2. — Na portada: Casa-Museo Manuel María
B. Xeral Ga 8597

Manuel María, 1929-2004
O libro das baladas / Manuel María. — Santiago de Compostela : Follas Novas Edicións, 1977. — 49 p. ; 20 cm. — ISBN: 84-85385-00-4
B. Xeral GA.FOLL 6 15

Manuel María, 1929-2004
Libro de pregos / Manuel María. — Madrid ; Lugo : Ediciones Celta, 1962. — 41 p ; 22 cm. — Na cub.: Premio Pondal de Poesía do Centro Gallego de Buenos Aires.
B. Xeral GA.FOLL 159-30

Manuel María, 1929-2004
As Lúcidas luas do outono. — A Coruña : Vía Láctea, 1988. — 111 p. ; 22 cm. — (Poesía (Vía Láctea)). — ISBN: 84-86531-47-0
B. Filoloxía 8699 MAN 21

Manuel María, 1929-2004
As Lúcidas luas do outono / Manuel María Fernández Teijeiro. — A Coruña : Ed. Vía Láctea, 1988. — 111 p. ; 22 cm. — (Poesía (Vía Láctea)). — ISBN: 84-86531-470 [sic.]. — Indice: p. 109-111
CC da Educación 869 394

Manuel María, 1929-2004
A Luz ressuscitada / Manuel Maria ; carta-prefácio de Antonio Gil Hernández. — La Coruña : Agal, 1984. — 138 p. ; 18 cm. — ISBN: 84-398-2305-3
Ga 37745

Manuel María, 1929-2004
Mar maior / Manuel María. — Vigo : Salnés, 1963. — 114 p., 1 h. ; 20 cm. — (Salnés. Colección de poesía galega ; 9)
B. Xeral R. 8355

Manuel María, 1929-2004
O Miño canle de luz e néboa / Manuel María. — A Coruña : Espiral Maior, 1996. — 70 p ; 24 cm. — (Poesía (Espiral Maior)). — ISBN: 84-88137-76-1
B. Xeral GA 18224

Manuel María, 1929-2004
Morrendo a cada intre : (anacos d’unha vida). — Lugo : [s.n.], 1952 (Lugo : imp. Voz de la Verdad). — 29 p. : il. ; 17 cm. — Manuel María.
B. Xeral GA 30436

Manuel María, 1929-2004
Muiñeiro de brétemas / Manoel María ; [prólogo de Angel Johan]. — Pontevedra : s.n., 1950. — 30 p. ; 22 cm. — (Benito Soto (Gráficas Torres) ; 10)
B. Filoloxía 8699 COL.B10

Manuel María, 1929-2004
Muiñeiro de Brétemas / Manuel María . — 2ª ed. — A Coruña etc. : Asociación Cultural Alexandre Bóveda etc, 1988. — 43 p. : il. ; 22 cm. — ISBN: 84-404-2111-7. — Indice
B. Filoloxía 8699 MAN 22

Manuel María, 1929-2004
Noventa e nove poemas: (1950-1970) / Manuel María. — Porto : Razâo Actual, 1972 imp. — 207 p. ; 18 cm. — (Razâo actual. Poesía ; 3). — Título na cuberta: 99 poemas de Manuel María
B. Xeral GA 47019

Manuel María, 1929-2004
Odas nun tempo de Paz e de ledicia. — Porto : Razâo Actual, 1972. — 61 p., 1 h. ; 18 cm. — (Razâo actual. Poesía ; 4). — Na port: Odes num tempo de paz e de alegría.
B. Xeral Ga 971

Manuel María, 1929-2004
A Primavera de Venus / Manuel María ; prólogo, Claudio Rodríguez Fer ; [debuxo, Felipe Criado]. — A Coruña : Edicións Espiral Maior, 1993. — 50 p : il ; 21 cm. — (Poesía (Espiral Maior) ; 11). — ISBN: 84-88137-09-5
B. Xeral Ga 11023

Manuel María, 1929-2004
Poemas / Manuel María ; [ilustración de Villar Chao]. — A Coruña : Atlántida, 1956?. — [10] p. : il. ; 22 cm. — Información tomada da cuberta. —  Separata n. 7 de Atlántida.
B. Xeral GA.FOLL 362 22

Manuel María, 1929-2004
Poemas a Compostela / Manuel María ; [deseño da edición, portada e ilustracións, Xurxo Fernández] . — 1ª ed . — Santiago de Compostela : El Correo Gallego : Consorcio Compostela 93, 1993. — 99 p : il ; 30 cm. — ISBN: 84-8064-033-2
B. Xeral GA 11240

Manuel María, 1929-2004
Poemas a Compostela / Manuel María ; [deseño da edición, Xurxo Fernández];. — Santiago de Compostela : Grupo Correo Gallego : Concello de Santiago, 2004. — 81 p ; 22 cm. — (Poeta en Compostela ; 1)
Xornalismo PC5 317

Manuel María, 1929-2004
Poemas escollidos / Manuel María ; [limiar, Manuel López Foxo ; ilustración da cuberta, Manuel Facal]. — Outeiro de Rei : Fundación Manuel María de Estudos Galegos, 2015. — 280 p. ; 22 cm. — ISBN: 978-84-944417-0-7. — Na portada: Casa – Museo Manuel María.
B. Xeral Ga 8824

Manuel María, 1929-2004
Poemas ó outono / Manuel María. — Monforte de Lemos : Xistral, 1976. — 24 p. ; 18 cm. — ISBN: 84-85271-05-X
B. Xeral Ga Foll 6-18

Manuel María, 1929-2004
Poemas para decirlle a duas logoas / Manuel María ; limiar, Miguel Anxo Fernán-Vello. — A Coruña : Espiral Maior, 1994. — 46 p ; 17 cm. — (A Illa verde (Espiral maior) ; 7). — ISBN: 84-88137-35-4
B. Xeral GA 14048

Manuel María, 1929-2004
Poemiñas ás xencianas de Cabeza de Manzaneda / Manuel María ; [prefacio de Xosé Lois García]. — Lugo : Concello de Lugo, Concellería de Cultura e Educación, 2003. — 14 p. ; 21 cm. — (Xistral (Lugo. Concellería de Cultura e Educación)). — E o suplemento do nº 6, marzo de 2003 de: Xistral (Revista Lucense de Creación Poética);
B. Filoloxía 8699 Carp. 1-18

Manuel María, 1929-2004
Proba documental / Manuel María. – [Monforte de Lemos : s.n.], 1968 (Monforte de Lemos : imp. Fenix). — [22] f. ; 22 cm. — (Val de Lemos ; 2)
B. Xeral GA.FOLL 63 15

Manuel María, 1929-2004
Remol / Manuel María ; [cuberta] de Castro Couso. — Buenos Aires : Editorial Nós, 1970. — 112 p. ; 20 cm.
B. Xeral Ga 14811

Manuel María, 1929-2004
Ritual pra unha tribu capital de concello / Manuel Maria ; [prólogo, Xosé Estévez ; capa e ilustracións, Felipe-Senén]. — Ourense : Follas Secas, 1986. — 123 p. ; 18 cm. — (Castromao de poesía). — ISBN: 84-398-7859-1. — Patrocina Caixa Galicia
B. Filoloxía 8699 MAN 20

Manuel María, 1929-2004
Saturno / Manuel María ; traducción o euskara por Omar Nabarro. — Barakaldo : Asociación Cultural Rosalía Castro, 1989. — [20] h : il ; 17 cm. — (Nimbos de poesía). — Poemas en galego e tradución ó euskera
B. Xeral GA.FOLL 161 11

Manuel María, 1929-2004
Sermón para decir en cualquier tiempo / Manuel María. — Bilbao : s.n., 1960. — 36 p. ; 20 cm. — (Alrededor de la mesa. Comunicación poética). — Información tomada da cuberta
B. Xeral Ga 30437

Manuel María, 1929-2004
Sonetos á Casa de Hortas / Manuel María. — Outeiro de Rei : Fundación Manuel María de Estudos Galegos, 2014. — 56 p. : il. ; 22 cm. — (Obra Manuel María (Fundación Manuel María de Estudos Galegos (Outeiro de Rei). Poesía). — ISBN: 978-84-942893-0-9
B. Xeral Ga 8650

Manuel María, 1929-2004
Sonetos á casa de hortas / Manuel María. — A Coruña : Espiral Maior, 1997. — 62 p. ; 17 cm. — (A Illa verde (Espiral maior) ; 23). — ISBN: 84-89814-05-8. — Indice: p. 61-62
B. Xeral Ga 20764

Manuel María, 1929-2004
Terra Cha / Manuel María . — 3ª ed. — Lugo : Edic. Celta, 1972. — 152 p., 2 h. : grab. ; 18 cm
B. Xeral Ga 563

Manuel María, 1929-2004
Terra Cha / Manuel María . — 2ª ed. — Lugo : Círculo de las Artes, Instituto de Publicaciós, 1967. — 135 p ; 22 cm. — Indice: p. 133-135.
B. Xeral GA 9289

Manuel María, 1929-2004
Terra Chá / Manuel María. — A Coruña : La Voz de Galicia, 2002. — 193 p. ; 23 cm. — (Biblioteca galega 120 ; 30). — ISBN: 84-9757-060-X; 84-8302-873-5
B. Xeral GA 33595

Manuel María, 1929-2004
Terra Chá / Manuel María ; [prólogo, Anxel Fole] ; [ilustración da cuberta, Luis Seoane] ; [ilustracións interiores, Isaac Díaz Pardo] . — 11ª ed. — Outeiro de Rei : Fundación Manuel María de Estudos Galegos, 2015. — 171 p. : il. ; 22 cm. — ISBN: 978-84-942893-7-8. — Na portada: Casa-Museo Manuel María.
B. Xeral GA 8599

Manuel María, 1929-2004
Terra Cha / Manuel María ; edición de Xosé María Dobarro. — Vigo : Edicións Xerais de Galicia, 1989. — 204 p. ; 19 cm. — (Biblioteca das letras galegas (Xerais) ; 11). — ISBN: 84-7507-410-3. — Indice
B. Xeral GA 5996

Manuel María, 1929-2004
Terra Chá / Manuel María ; gravados Felipe Criado. — A Coruña : Produccións Culturais Artesa, 2001. — 1 caixa (pax. variada) : gravados ; 37 cm. — Información tomada da caixa.
B. Xeral ResGA 42

Manuel María, 1929-2004
Terra Cha ; Poemas. — Lugo : Celta, 1954. — 93 p. ; 15 cm
B. Filoloxía 8699 MAN 6

Manuel María, 1929-2004
Versos da labarada estremecida / Manuel María ; diseño cuberta e ilustracións, Felipe Senén . — 1ª ed. — Santiago : Edicións Xistral, 1981. — 65 p. : il. ; 20 cm. — (Colección Ramón Cabanillas de poesía.). — ISBN: 84-85271-24-6. — Título da cuberta: Poemas da labarada estremecida
B. Xeral GA 1133

Manuel María, 1929-2004
Versos de trinta outonos : escolma : 1950-1979 / Manuel María ; limiar e escolma de Camilo Gómez Torres. — Santiago : Xistral, 1980. — 392 p. ; 22 cm. — (Colección Ramón Cabanillas de poesía). — ISBN: 84-85271-23-8
B. Xeral GA 996

Manuel María, 1929-2004
Versos do lume e o vaga-lume / Manuel María ; [portada e ilustraçons, Joám Guisán Seixas]. — Ourense : Galiza Editora, 1982. — 64 p : il ; 18 cm. — ISBN: 84-86129-02-8
B. Xeral GA 3656

Manuel María, 1929-2004
Versos frorecidos en louvanza de Foz: Primeiro Premio e flor natural nos primeiros Xogos Florales de Foz, celebrados polo San Lourenzo de 1966 / / [Manuel María]. — Foz Lugo : Gráficas Bahia, 1967. — 21
B. ILG 869.9-1″19″-MAN-M-VER

Manuel María, 1929-2004
Versos pra cantar en feiras e romaxes / Manuel María. — Montevideo : Patronato da Cultura Galega, 1969. — 51 p., 2 h. ; 20 cm
B. Filoloxía 8699 MAN 14

Manuel María, 1929-2004
Versos pra un país de minifundios / Manuel Maria. — Buenos Aires : Nos, 1969. — 13 p. ; 19 cm
B. ILG 8699-MAN-M-VER