ENSAIO

 

Manuel María, 1929-2004
Andando a Terra: [1977-1987] / Manuel Hortas Vilanova ; escolma ao coidado de Miguel A. Mato Fondo e Mª Pilar García Negro. — Vigo : Edicións A Nosa Terra, 1990. — 163 p. ; 26 cm. — Indice: p. 161-163
B. Xeral Ga 6059

Manuel María, 1929-2004
Noticia da vida e poesía de Xosé Crecente Vega / Manuel María Fernández Teixeiro. — Coimbra : Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1968. — 61 p ; 26 cm. — Separata de: Biblos, v. XL.
B. Xeral GA 22422

Manuel María, 1929-2004
Homes, feitos e palabras / Manuel María. — Santiago de Compostela : Compostela, 1996. — 93 p ; 21 cm. — (Colección de autores (El Correo Gallego-O Correo Galego) ; 7)
B. Xeral GA 19377

Manuel María, 1929-2004
A Terra Chá: poesía e paisaxe : discurso lido o día 15 de febreiro de 2003, no acto da súa recepción / polo Señor Manuel María Fernández Teixeiro ; e resposta do Señor Xosé Luís Méndez Ferrín. — A Coruña : Real Academia Galega, 2003. — 39 p. ; 23 cm. — ISBN: 84-87987-35-4
B. Xeral Ga Foll 327- 22